Useful websites

Authorship: Susagna Argemí i Jordi de Diego

Exercicis que ajuden a comprendre millor la revolució industrial i permeten iniciar l'alumnat en la historiografia.

Average (0 Votes)
Subjects: Gènius, Art i cultura, Biblioteca virtual, Recurs web, general