Dones activistes per a la transformació social

En diferents moments de la història i des de diversos indrets del món, hi hagut moltes de dones que han dedicat la seva vida a lluitar activament per produir canvis a nivell polític i social, convertint la seva indignació davant les injustícies en compromís i acció per a la millora del seu entorn, de la vida de persones i dels col·lectius oprimits. Molt sovint invisibilitzades i esborrades de la memòria, volem reviure-les a través d’algunes de les seves obres o biografies.