Serveis

Bucle magnètic

Aquest és un sistema de comunicació per a persones que utilitzen audífons. Les persones sordes o amb disminució auditiva, si utilitzan audífons o implants, poden tenir dificultats per a sentir en espais amb soroll ambient o on la senyal acústica és pobre. El bucle magnètic redueix el soroll de fons de manera significativa, així que les persones amb problemas auditius podran entendre les paraules.

El bucle filtra els sorolls de fons no desitjats i poden ser utilitzats per diverses persones al mateix temps. 

 

Biblioteques que ofereixen aquest servei :