La Casa de les belles adormides

La Casa de les belles adormides

Kawabata, Yasunari,

Barcelona : Viena, 2007

La casa de les belles adormides (1961) la protagonitza Eguchi, un home de 67 anys, a qui en el text es presenta com un vell que a través d'un amic coneix un petit hostal on els clients, tots ells vells, poden passar la nit al costat d'una jove nua i narcotitzada que dorm tota la nit. Aquesta casa té però unes normes estrictes, i una d'elles és que les joves no es poden tocar. És una lectura que inquieta però alhora està escrita amb una delicadesa que atrau. 

Es tracta d'una novel·la que d'entrada és original, i en destacaria una escriptura gairebé poètica i molt captivadora. L'argument passa en pocs dies de diferència i evoca molts records del passat del protagonista. Se centra en com viu la vellesa i el contrast amb la joventut de les dones amb qui passa la nit. En tot moment vols saber com acabarà i si es deixarà portar per les intencions o respectarà les normes de la casa. 

L'autor Yasunari Kawabata (1899-1972) va ser el primer escriptor japonès amb el Nobel de Literatura (1968). La seva obra explora la solitud i la sexualitat. Aquesta novel·la és considerada la millor obra de Kawata i una de les millors de la literatura japonesa. 

Més informació:

Recomanat per Bibliobús Guilleries

12/06/2018