Posa't al dia amb les noves tecnologies
Posa't al dia amb les noves tecnologies

En l’actualitat, l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i a Internet, s’esdevé una necessitat que resulta imprescindible. És doncs necessari aprendre a usar-les .

Per tal de facilitar l’accés a la informació, la biblioteca posa a l’abast de tothom un servei  formatiu en noves tecnologies que s'adeqüi a totes les necessitats

 

 

la biblioteca ha preparat la següent formació bàsica:

Ø Iniciació a Internet
Ø Correu electrònic
Ø Xarxes socials
Ø La biblioteca a fons: B. Virtual, catàl·leg , eBiblio ....
Ø Treballar amb l’ordinador: programari lliure: word , power point , excel .....
Ø Interactuar ordinador amb el mòbil
Ø Apps interessants en tablet i mòbil
Ø Resolt els teus dubtes
 

Per als més joves:

Ø Fonts d’informació, més enllà del Google
 

Per als més petits/es:

Ø Millora les teves presentacions
Ø Juguem en família
 
27/03/2018 10:23h
Mitjana (0 Vots)