Guies de lectura

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

En l'actualitat, l'índex de fracàs escolar se situa entre el 10% i el 15% de la població infantil. Un percentatge prou alt de la població escolar té problemes d'aprenentatge. D'aquest percentatge n'hi ha degut a Trastorns de l'Aprenentatge (de la lectura -dislèxia, de les matemàtiques -discalcúlia-) i a d'altres trastorns que, no considerats com a Trastorns d'Aprenentatge, afecten en la manera de rebre i treballar la informació (TDAH, Trastorn de l'Aprenentatge no verbal -TANV- Trastorns de l'espectre autista com la Síndrome d'Asperger -SA-, Síndrome de Tourette -ST-, Trastorn específic del Llenguatge -TELL-) i per tant, en la manera d'aprendre.

Tant en l'àmbit familiar com en el marc de l'escola inclusiva, és absolutament imprescindible la formació, de pares i mares i dels professionals de l'educació per atendre els alumnes.

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar els recursos per conèixer-los, i així ajudar, perquè només quan hi ha coneixement hi ha comprensió, i només d'aquesta manera és possible la intervenció i la integració escolar, familiar i social.

Data de creació: 07/09/2013

Última actualització: 22/01/2015

Autisme, Trastorn aprenentatge no verbal i Síndrome d'Asperger


Autoria: Asociación Asperger Andalucía

Es tracta de l'acta sobre les primeres jornades multidisciplinars sobre el síndrome d'Asperger celebrades a Andalusia.

Autoria: Ramon Cererols i pròleg de Josep Artigas

Ofereix tota mena d'informació sobre el síndrome d'Asperger a partir de l'experiència personal. Així mateix, ofereix informació sobre altres pàgines d'interès a internet, llibres...

Autoria: Ana Gonzalez Navarro i Victoria Labat Gronchi

Es tracta d'un llibre de divulgació sobre l'autisme destinat a un públic infantil, d'edat compresa entre els 4 i 5 anys.

Autoria: Ana Gonzalez Navarro i Victoria Labat Gronchi

Tracta d'explicar d'una manera molt senzilla l'autisme a infants d'edat entre 6 i 7 anys.

Autoria: Associació TANV Catalunya

Aquesta pàgina web feta per la primera Associació de TANV a Catalunya, pretén dónar a conèixer a la societat catalana el trastorn d'aprenentatge no verbal. A més, la pàgina ofereix recursos, documents i totes les novetats.

Autoria: Deletrea

Pàgina web orientada al diagnòstic i tractament del llenguatge i els trastorns de l'espectre autista. A més, l'associació participa en un projecte europeu per adaptar textos difícils a més senzills, perquè estiguin a l'abast d'infants d'espectre autista.

Autoria: Fundación Autismo Diario

Web de notícies, actual i dinàmica que parla sobre tot el que passa i envolta als trastorns en l'aprenentatge. Podem trobar des d'informació sobre com afecta la Lomce a aquest col·lectiu fins a recents investigacions genètiques sobre l'autisme.

Autoria: Asociación Española de Profesionales del Autismo

Web principalment orientada als professionals, als qui s'ofereixen cursos de reciclatge, recents comunicacions i investigacions, congressos professionals...

Autoria: Federació Espectre Autista

La pàgina pretén donar informació general sobre el síndrome d'Asperger, així com què fer si es detecten certs símptomes, etc. A més de donar divulgació sobre el síndrome d'Asperger, ofereix informació per inserir a la persona en el món educatiu i laboral.

Autoria: Associació Aprenem

Web que ens ofereix des d'informació general i bàsica sobre els trastorns d'aprenentatge d'espectre autista, fins a suport a les famílies i també suport personal, a més de les notícies i reivindicacions del moment.

Autoria: Mestres a l'aula

Blog que explica aquest trastorn en l'aprenentatge poc conegut, el Trastorn de l'Aprenentatge No Verbal. Hi podrem trobar un article on dona tota mena d'informació a càrrec de la presidenta de l'Associació TANV de Catalunya.

Autoria: Jesús Jarque

Dintre del programa "Aprendiendo a aprender" que emet Cadena Ser de Puertollano, s'ha dedicat un programa a parlar sobre el trastorn d'aprenentatge no verbal: TANV. S'entrevista al pedagog Jesús Jarque, el qual treballa com a orientador en un centre públic d'educació infantil i primària.

Torna a l'inici