Aula de cinema

És un projecte conjunt entre la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l’ ESCAC.

Les biblioteques participants són: 

 • Biblioteques Xavier Benguerel i Joan Maragall Barcelona
 • Biblioteques de Badalona
 • Biblioteca Josep Soler i Vidal de Gavà
 • Biblioteques de L’Hospitalet
 • Biblioteca Pau Vila Molins de Rei
 • Biblioteca Mira-Sol  de Sant Cugat del Vallès
 • Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat
 • Biblioteca Manuel de Pedrolo de  Sant Pere de Ribes
 • Biblioteca Maria Àngels Torrents de Sant Pere de Riudebitlles
 • Biblioteca Salvador Cabré—Siguerlín de Santa Coloma de Gramenet
 • Biblioteques de Terrassa
 • Biblioteca Joan Triadú Vic
 • Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès
 • Biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona Torrandell  de Vilanova i la Geltrú

El projecte vol difondre la cultura cinematogràfica entre els ciutadans, promoure el rol de les biblioteques públiques com a equipament cultural de proximitat que treballa per a l'accés universal a la cultura i donar visibilitat a les activitats de la Fundació ESCAC. En els darrers anys, les biblioteques han fet un esforç notable per crear col·leccions de cinema actualitzades i de qualitat que reforcen el fons documental de llibres, revistes i música, entre altres, de bandes sonores.

Mitjançant una sèrie de conferències programades a diferents Biblioteques de la xarxa, pretén fomentar el gust pel cinema del públic i acostar-los el procés de creació d’una pel·lícula.
Les conferències les imparteixen professors en actiu de l’Escola així com directors sorgits d’aquesta amb pel·lícules estrenades comercialment.

Totes les conferències són obertes al públic i gratuïtes.

L’agenda complerta per al primer semestre del 2018 és la següent:

 • 20 de desembre 2017 – 11:00h - Fonaments del So, a càrrec d’Anna Novell (sonidista i professora a ESCAC). Biblioteca Armand Cardona – Vilanova i la Geltrú
 • 8 de gener – 12:30h – Guions i Llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Institut Nova Icària. Biblioteca Xavier Benguerel— Barcelona
 • 11 de gener – 11:00h – Introducció al Documental, a càrrec de Daniel Jariod (documentalista i professor a l’ESCAC i l’UB). A la Federació Obrera. Biblioteca Pau Vila – Molins de Rei
 • 12 de gener – 11:30h – Fonaments del So, a càrrec d’Oriol Bonals (sonidista i dissenyador sonor). Biblioteca Montserrat Roig — Sant Feliu Llobregat
 • 26 de gener – 11:00h - Primeras partes siempre fueron buenas, amb Liliana Torres (directora de Family Tour i professora a l’ESCAC). Biblioteca Salvador Cabré – Singuerlín – Santa Coloma de Gramenet
 • 26 de gener – 19:00h— Art i Cinema, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Central— Terrassa
 • 31 de gener – 11:00h – Guions i Llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Armand Cardona – Vilanova i la Geltrú
 • 2 de febrer – 18:30h – Doc Noir: el cineasta es el detective, a càrrec de Daniel Jariod (documentalista i professor a l’ESCAC i l’UB). Biblioteca Joan Oliva – Vilanova i la Geltrú
 • 6 de febrer – 11:00h - Guions i Llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Maria Àngels Torrents – Sant Pere de Riudebitlles
 • 8 de febrer – 19:00h— Guions i Llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Mira-Sol— Sant Cugat del Vallès
 • 9 de febrer – 18:00h – Guions i llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Josep Soler Vidal— Gavà
 • 12 de febrer – 18:00h— Adaptacions literàries: Hamlet, a càrrec de Daniel Jariod (documentalista i professor a l’ESCAC i l’UB). Biblioteca Torras i Bages— Vilafranca del Penedès
 • 15 de febrer – 11:00h - Adaptacions literàries: Hamlet, a càrrec de Daniel Jariod (documentalista i professor a l’ESCAC i l’UB). Biblioteca Maria Àngels Torrents – Sant Pere de Riudebitlles
 • 16 de febrer – 10:00h – Primeras partes siempre fueron buenas, amb Liliana Torres (directora de Family Tour i professora a l’ESCAC). Biblioteca Torras i Bages— Vilafranca del Penedès
 • 27 de febrer – 10:30h - Fonaments del So, a càrrec d’Oriol Bonals (sonidista i dissenyador sonor). Biblioteca Josep Soler Vidal — Gavà
 • 28 de febrer – 18:30h— Art i Cinema, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca de Bellvitge— L’Hospitalet de Llobregat
 • 2 de març – 18:30h - Guions i llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Salvador Cabré -Singuerlín— Santa Coloma de Gramenet
 • 7 de març – 11:00h— Ángeles o demonios: representaciones femeninas en la Historia del Cine, a càrrec de María Adell (crítica i professora a l’ESCAC). Biblioteca Central— Terrassa
 • 9 de març – 11:00h - Art i Cinema, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Salvador Cabré -Singuerlín— Santa Coloma de Gramenet
 • 19 de març – 19:00h— Guions i llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Torras i Bages— Vilafranca del Penedès
 • 21 de març – 11:00h - Adaptacions literàries: Hamlet, a càrrec de Daniel Jariod (documentalista i professor a l’ESCAC i l’UB). Biblioteca Districte 4 — Terrassa
 • 12 d’abril – Dos sessions: 9:00h i 12:00h – Esports i Cinema, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Districte 5 – Terrassa
 • 17 d’abril – 11:30h— Primeras partes siempre fueron buenas, amb Liliana Torres (directora de Family Tour i professora a l’ESCAC). Biblioteca Montserrat Roig— Sant Feliu de Llobregat
 • 24 d’abril – 18:15h - Guions i llibres, a càrrec de Daniel Agudo (professor a l’ESCAC). Biblioteca Districte 2 - Terrassa
Les biblioteques són dipositàries d'alguns dels valors fonamentals de la nostra societat. Cultura, saber, diversió, entreteniment i apre-nentatge són peces claus per la construcció de comunitat. Aquests són els mateixos va-lors que regeixen el funcionament de l'ESCAC i, per aquest motiu, és un plaer per la univer-sitat participar en el programa Aula de Cine-ma i obrir a tothom un nou cicle de conferèn-cies i classes impartides per alguns dels nos-tres millors cineastes. 
Sergi Casamitjana,
Director de l'ESCAC

Activitats - Aula de cinema