Selecció de webs

- Selecció de webs (15)
Actualidad económica
Mitjana (0 Vots)
Revista mensual sobre l'economia espanyola
Agència Catalana del Consum
Mitjana (0 Vots)
Organisme encarregat de tramitar les reclamacions dels ciutadans quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.
Cercador d'equipaments de comerç segons la divisió feta per la Generalitat.
Economia internacional i macroeconomia.
Portal oficial dividit en relacions laborals, igualtat d'oportunitats, igualtat en la diversitat, seguretat i salut laboral i ocupació.
Veure'n més