Espais Naturals

Geocaching: divertir-se a la natura buscant tresors

iStock / Lasse_HendriksEl geocaching és un joc basat en el GPS amb milions de seguidors a tot el món

 

 

La naturaleza es un lugar para cuidar, admirar, disfrutar y también para divertirse ocultando y buscando "tesoros". Es la propuesta del "geocaching", un juego que para ello utiliza la tecnología GPS y que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Este artículo señala qué es el geocaching, cómo se juega y las palabras clave que hay que saber.

 

Què és el geocaching?

"Capturar o atrapar geográficamente". Esta podría ser la traducción de la palabra inglesa "geocaching". En este juego, una especie de yincana, hay que utilizar un receptor GPS para buscar unos "tesoros" que algún otro participante del juego ha ocultado en algún lugar. Se trata, por tanto, de una manera lúdica de recorrer espacios naturales y de estar en contacto con otras personas de aficiones similares. - See more at: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/03/23/225145.php#sthash.tUpQoAeM.dpuf

"Capturar o atrapar geogràficament". Aquesta podria ser la traducció de la paraula anglesa "geogaching". En aquest joc, una mena de gimcana, cal utilitzar un receptor GPS per buscar uns "tresors" que algun altre participant del joc ha amagat en algun lloc. Es tracta, per tant, d'una manera lúdica de recórre espais naturals i d'estar en contacte amb d'altres persones d'aficions similars.

"El geocaching té uns tres milions de seguidors a tot el món"

 

El "geocaching" va començar com un entreteniment d'un grup d'especialistes en tecnologia de geoposicionament i, en l'actualitat, és un joc que a nivell mundial captiva a uns tres milions de "geocachers", dels quals la majoria es troben als Estats Units (830.000 usuaris adictius), Alemanya (375.000) i el Regne Unit (160.000), segons dades del web de referència dels aficionats a aquest joc: Geocaching. En aquest vídeo els seus responsables expliquen de manera més visual en què consisteix:

 

[ VIDEO ]

 

A Espanya també hi ha una comunitat activa de "geocachers", com es pot comprovar a la pàgina web Geocaching Spain o si s'entra al web de Geocaching es pot veure el nombre de tresors ocults a prop del nostre entorn.

La invenció del geocaching se li atribueix a un nord-americà, David Ulmer, que formava part d'un grup de notícies d'Internet especialitzat en els Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit. Ulmer va tenir la idea d'un joc per trobar un "cofre del tresor" que servís com a celebració que el Govern del seu país permetés l'1 de maig que els receptors comercials de GPS fossin més precisos. Dos dies després, l'hi proposà a la resta del grup i l'amagava a les rodalies de la ciutat de Portland (EUA). El "geocaching" havia nascut.

 

Com s'hi juga?

Per ser un "geocacher" és imprescindible l'ús d'un receptor GPS i obrir un compte a la web de Geocaching, on apareixeran tots els tresors o "caches" més propers.

Els responsables de Geocaching Spain recomanen als principiants que comencin amb algun "cache" proper i amb el menor nombre d'estrelles possible, llegir la descripció, marcar les coordenades GPS i, per descomptat, assumir les mateixes recomanacions que se seguirien si s'anés d'excursió a la natura per evitar ensurts, especialment portar un mòbil per estar localitzables, aigua i aliments.

Jugar a "geocaching" és gratuït.

Els "tresors" que poden trobar-se són molt variats, assenyalen des de Geocaching Spain: "Depèn de la mida del tresor, però normalment són petites joguines, llibres, maons de Lego, minijocs, peluixos, CD de música, CD-ROM, DVD, etc. Alguns amagatalls contenen una càmera perquè et treguis una foto i la tornis a deixar al seu lloc. Els amagatalls més petits només contenen un tros de llapis i uns paperets per registrar-te, altres ni tan sols tenen llapis".

 

Paraules clau que cal saber sobre geocaching

El "geocaching" fa servir una terminologia concreta que és convenient saber quan es parla amb altres "geocachers":

Cache: el tresor que s'ha de buscar. Es guarden en envasos reutilitzables de diferents mides i materials, segons el tipus de "cache". Si un cop trobat es vol dur, cal deixar a canvi un altre d'igual o major valor per al següent "geocacher" que ho descobreixi.

Logbook: és un quadern que està dins el "cache" on apuntar el nom de qui el troba perquè quedi registrat.

Travel Bug (de l'anglès "bestiola viatgera"): és qualsevol cosa amb un codi perquè viatgi d'amagatall en amagatall. La majoria té un objectiu específic, amb diversa informació. Els "geocachers" no poden quedar-se-la.

Geocoin (de l'anglès "moneda geogràfica"): és el mateix que un "travel bug", però el codi va gravat en una moneda.

 

Cómo se juega al geocaching

Para ser un "geocacher" es imprescindible el uso de un receptor GPS y abrir una cuenta en la web de Geocaching, donde aparecerán todos los tesoros o "caches" más cercanos.

Los responsables de Geocaching Spain recomiendan a los principiantes que empiecen con algún "cache" cercano y con el menor número de estrellas posible, leer la descripción, marcar las coordenadas GPS y, por supuesto, asumir las mismas recomendaciones que se seguirían si se iría de excursión a la naturaleza para evitar sustos, en especial llevar un móvil para estar localizables, agua y alimentos.

Jugar al "geocaching" es gratuito

Los "tesoros" que pueden hallarse son muy variados, señalan desde Geocaching Spain: "Depende del tamaño del tesoro, pero normalmente son pequeños juguetes, libros, ladrillos de Lego, minijuegos, peluches, CD de música, CD-ROM, DVD, etc. Algunos escondrijos contienen una cámara para que te saques una foto y la vuelvas a dejar en su lugar. Los escondrijos más pequeños solo contienen un trozo de lápiz y unos papelitos para registrarte, otros ni siquiera tienen lápiz".

- See more at: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/03/23/225145.php#sthash.tUpQoAeM.dpuf

Qué es el geocaching

"Capturar o atrapar geográficamente". Esta podría ser la traducción de la palabra inglesa "geocaching". En este juego, una especie de yincana, hay que utilizar un receptor GPS para buscar unos "tesoros" que algún otro participante del juego ha ocultado en algún lugar. Se trata, por tanto, de una manera lúdica de recorrer espacios naturales y de estar en contacto con otras personas de aficiones similares.

El geocaching tiene unos tres millones de seguidores en el mundo

El "geocaching" empezó como un entretenimiento de un grupo de especialistas en tecnología de geoposicionamiento y, en la actualidad, es un juego que a nivel mundial cautiva a unos tres millones de "geocachers", de los que la mayoría se encuentran en Estados Unidos (830.000 usuarios activos), Alemania (375.000) y Reino Unido (160.000), según datos de la web de referencia de los aficionados a este juego: Geocaching. En este vídeo sus responsables explican de manera más visual en qué consiste:

- See more at: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/03/23/225145.php#sthash.tUpQoAeM.dpuf

Qué es el geocaching

"Capturar o atrapar geográficamente". Esta podría ser la traducción de la palabra inglesa "geocaching". En este juego, una especie de yincana, hay que utilizar un receptor GPS para buscar unos "tesoros" que algún otro participante del juego ha ocultado en algún lugar. Se trata, por tanto, de una manera lúdica de recorrer espacios naturales y de estar en contacto con otras personas de aficiones similares.

El geocaching tiene unos tres millones de seguidores en el mundo

El "geocaching" empezó como un entretenimiento de un grupo de especialistas en tecnología de geoposicionamiento y, en la actualidad, es un juego que a nivel mundial cautiva a unos tres millones de "geocachers", de los que la mayoría se encuentran en Estados Unidos (830.000 usuarios activos), Alemania (375.000) y Reino Unido (160.000), según datos de la web de referencia de los aficionados a este juego: Geocaching. En este vídeo sus responsables explican de manera más visual en qué consiste:

- See more at: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/03/23/225145.php#sthash.tUpQoAeM.dpuf

Qué es el geocaching

"Capturar o atrapar geográficamente". Esta podría ser la traducción de la palabra inglesa "geocaching". En este juego, una especie de yincana, hay que utilizar un receptor GPS para buscar unos "tesoros" que algún otro participante del juego ha ocultado en algún lugar. Se trata, por tanto, de una manera lúdica de recorrer espacios naturales y de estar en contacto con otras personas de aficiones similares.

- See more at: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2017/03/23/225145.php#sthash.tUpQoAeM.dpuf

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació: 24/03/2017 Data de modificació: 08/05/2017