Guies de lectura

Va de caques, culs i pets!

Va de caques, culs i pets!

La malaltia inflamatòria intestinal es caracteritza per presentar una inflamació crònica a nivell del tracte digestiu, amb una evolució que cursa amb brots d’activitat i períodes de remissió. Se’n descriuen bàsicament dues entitats: la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. La primera, limitada exclusivament al colon i amb afectació contínua i homogènia a nivell de la mucosa. La segona, capaç d’afectar de forma discontínua i transmural a qualsevol segment del  tracte digestiu. Les seves manifestacions estan molt supeditades al segment afectat, presentant diarrea intensa amb mucositat i sang en les colitis ulceroses, i dolor abdominal amb o sense diarrea aquosa en el Crohn. També son símptomes, el cansament, la pèrdua de pes, dolors articulars i manifestacions a la pell i als ulls.La malaltia inflamatòria intestinal es caracteritza per presentar una inflamació crònica a nivell del tracte digestiu, amb una evolució que cursa amb brots d’activitat i períodes de remissió. Se’n descriuen bàsicament dues entitats: la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. La primera, limitada exclusivament al colon i amb afectació contínua i homogènia a nivell de la mucosa. La segona, capaç d’afectar de forma discontínua i transmural a qualsevol segment del  tracte digestiu. Les seves manifestacions estan molt supeditades al segment afectat, presentant diarrea intensa amb mucositat i sang en les colitis ulceroses, i dolor abdominal amb o sense diarrea aquosa en el Crohn. També son símptomes, el cansament, la pèrdua de pes, dolors articulars i manifestacions a la pell i als ulls.

Una de les coses que més afecta a la qualitat de vida dels malalts de Crohn o colitis ulcerosa  és la necessitat urgent, contínua i imprevisible d’anar al lavabo. Aquesta situació  minva la seva qualitat de vida, donat que sortir de casa es converteix amb un problema quan no es té un vàter a prop. D’aquí la necessitat del projecte No puc esperar!

La por per sortir de casa davant la possibilitat d’embrutar-se la roba al carrer pel fet de no arribar a temps al lavabo és quelcom que angoixa molt. Per a molta gent, i fins i tot per als mateixos malalts aquest tema és converteix amb un tabú. Per això són molt importants tant la informació com la sensibilització de la societat per aconseguir normalitzar la vida de qui pateix una d’aquestes malalties. D’aquí neix la idea d’oferir-vos aquesta guia de lectura per commemorar el 19 de maig, Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, i per donar-li un to desenfadat i amb sentit de l’humor a un tema que és seriós, li hem posat el títol: Va de caques, culs i pets!

La guia recull:

-Documents sobre caques, culs i pets tant per nens com per a adults.

-Documents sobre la malaltia inflamatòria intestinal.

-Webs interessants.

 

Entra a la guia de lectura

1. Va de caques, culs i pets... fins a 6 anys

La secció seleccionada no té continguts
Tornar